Angielski dla Kierowców Zawodowców

PODSTAWOWE SŁOWA I WYRAŻENIA

Plik ze zwrotami do słuchania: MP3 [2,4 MB]

answer [odpowiadać]
ask [zapytać]
bad [zły]
buy [kupować]
clean [czysty]
close [zamknąć]
CMR [list przewozowy]
change [zmiana / zmieniać]
delivery [dostawa]
dirty [brudny]
drink [pić]
driver [kierowca]
driving license [prawo jazdy]
eat [jeść]
fast [szybko]
find [znaleźć]
full [pełny]
good [dobrzy]
hear [słyszeć]
later [później]
listen [słuchać]
lock [zamknąć na klucz]
new [nowy]
no [nie]
not yet [jeszcze nie]
now [teraz]
old [stary]
open [otworzyć]
pay [płacić]
read [czytać]
report to [zameldować się do]
reverse [cofać]
right / left [prawo / lewo]
sleep [spać]
slowly [powoli]
speak [mówić]
talk about [rozmawiać o]
turn left [skręcać w lewo]
turn off [wyłączyć]
turn on [włączyć]
turn right [skręcać w prawo]
understand [rozumieć]
unlock [otworzyć]
wait [czekać]
want [chcieć]
write [pisać]
yes [tak]
hook up a trailer [przyczepić naczepę]
unhook a trailer [odczepić naczepę]
on time [na czas]
late [spóźniony]
consignment  [przesyłka]
carrier [przewoźnik]
receiver [odbiorca]
sender [nadawca]

I – my             [ja – mój]
you – your       [ty – twój
he – his           [on – jego
she – her         [ona – jej]
it – its             [to – jego (r. nijaki)]
we – our          [my – nasz]
you – your       [wy – wasz]
they – their     [oni – ich]

Good morning. [Dzień dobry.]
Good night [Dobranoc]
Goodbye  [Do widzenia]
Hello / hi [Witaj / cześć]
Have a safe trip. [Szerokiej drogi.]
Have a good day. [Miłego dnia.]

  • CZĘŚCI AUTA  

 Plik ze zwrotami do słuchania: MP3 [1,1 MB]

accelerator [pedał gazu]
brake [hamulec]
cabin [kabina]
cargo [ładunek]
chain [łańcuch]
clutch [sprzęgło]
door [drzwi]
engine [silnik]
fuel tank [zbiornik paliwa]
gear [bieg]
gearbox / transmission [skrzynia biegów]
hand brake [hamulec ręczny]
hook  [hak]
indicator [kierunkowskaz]
lights [światła]
mirror [lusterko]
net [siatka]
pallet [paleta]
roof [dach]
screw [śruba]
seal [plomba]
seat [fotel]
seat belt [pasy bezpieczeństwa]
semi-trailer / trailer [naczepa]
sign [znak]
stamp [pieczątka]
steering wheel [kierownica]
strap [pas mocujący]
tarpaulin [plandeka]
tools [narzędzia]
truck [ciężarówka]
tyre [opona]
wheel [koło]
window [okno]

    • CZAS 
Plik ze zwrotami do słuchania: MP3 [1,5 MB]

ten minutes [10 minut]
hour [godzina]
day [dzień]
last year [w zeszłym roku]
last month [w zeszłym miesiącu]
last week [w zeszłym tygodniu]
yesterday [wczoraj]
today [dziś]
tomorrow [jutro]
the day after tomorrow [pojutrze]
next week [w przyszłym tygodniu]
next month [w przyszłym miesiącu]
next year [w przyszłym roku]
on Monday [w poniedziałek]
on Tuesday [we wtorek]
on Wednesday [w środę]
on Thursday [w czwartek]
on Friday [w piątek]
on Saturday [w sobotę]
on Sunday [w niedzielę]
at the weekend [w weekend]
in the morning [rano]
in the afternoon [po południu]
in the evening wieczorem
at night [w nocy]
tonight [dziś wieczorem]
last night [wczoraj wieczorem]
in 10 minutes [za 10 minut]
in an hour [za godzinę]
for five hours [przez 5 godzin / na 5 godzin]
I drove for five hours. [Jechałem przez 5 godzin.]
I stopped for two hours. [Zatrzymałem się na dwie godziny.]
What time is it? [Która jest godzina?]
It’s ten o c’lock.  [Jest 10.]
It’s half past eight. [Jest wpół do 9.]
What time? [O której?]
At six o’clock. [O 6.]

  • PYTANIA, ODPOWIEDZI I POLECENIA

Plik ze zwrotami do słuchania: MP3 [4,6 MB]

Why don’t you report? [Czemu się nie meldujesz?]
Please report every two hours. [Proszę melduj się co dwie godziny.]
Can you drive through …? [Czy możesz jechać przez …?]
You have to drive back to … [Musisz wrócić do …]
You must turn back.  [Musisz zawrócić.]
Drive to … [Jedż do …]
You must be in Hamburg at 12 o’clock. [Musisz być w Hamburgu o 12.]
You must be on time. [Musisz być na czas.]
Don’t be late. [Nie spóźnij się.]

It’s very important. [To bardzo ważne.]
How long can you drive? [Jak długo możesz prowadzić?]
Why are you late? [[Czemu się spóźniłeś?]
When will you be in …? [[Kiedy będziesz w …?]
I’m in … [Jestem w …]
I’m on the way to … [Jestem w drode do …]
How will you get there? [Jak tam dojedziesz?]
Are you at your loading place? [Jesteś na miejscu załadunku?]
Are you at your unloading place? [Jesteś na miejscu rozładunku?]
How much time do you need to get to your loading / unloading place? [Ile czasu potrzebujesz, żeby dotrzeć do miejsca załadunku / rozładunku?]
Did you write the seal number on the CMR? [Wpisałeś nr plomby do listu przewozowego?]

No, but I’ll do it immediately. [Nie, ale zaraz to zrobię.]
Please sign and stamp the CMR.  [Podpisz i podbij list przewozowy.]
Take the CMR with you. [Weź list przewozowy ze sobą.]
Is your CMR signed? [Czy twój CMR jest podpisany?]
See what the CMR says. [Zobacz, co jest napisane w liście przewozowym.]
The papers are on the ferry. [Papiery są na promie.]
The papers are in the office. [Papiery są w biurze.]
Leave the papers at the trailer / in the office. [Zostaw papiery przy naczepie / w biurze.]
Are you sure you have the right address? [Jesteś pewien, że masz właściwy adres?]
Are you sure you have the right trailer? [Jesteś pewien, że masz właściwą naczepę?
You have to change trailers there. [Musisz tam zmienić naczepę.]
Unhook CC123 and hook up DD456. [Odczep CC123 i przyczep DD456.]
Do you have a problem with the truck? [Masz problem z autem?]

Do you have a problem with the trailer? [Masz problem z naczepą?]
Is everything ok? [Czy wszystko w porządku?]
Can you drive on? [Możesz jechać dalej?]
Why did you stop? [Czemu się zatrzymałeś?]
Why are you driving so slowly? [Czemu jedziesz tak wolno?
What takes you so long? [Co tak długo?]
Is the trailer clean inside? [Czy naczepa jest czysta w środku?]
Is the tarpaulin ok? [Czy plandeka jest ok?]
The tarpaulin is damaged. [Plandeka jest uszkodzona.]
There’s a hole in the tarpaulin. [W plandece jest dziura.]
Is the cargo well-secured now? [Czy ładunek jest dobrze zabezpieczony?]
Yes, the cargo is well-secured. [Tak, ładunek jest dobrze zabezpieczony.]
No, but I’ll do it immediately. [Nie, ale zaraz to zrobię.]
Did you put a seal on the trailer? [Czy założyłeś plombę na naczepie?
Did you close the tarpaulin completely, top down? [Czy zapiąłeś plandekę na całej długości?]

You have to unload in … [Musisz rozładować w …]
Open the tarpaulin please. [Otwórz plandekę.]
When did you load / unload your trailer? [Kiedy załadowałeś / rozładowałeś naczepę?]
There’s a loading queue.  [Jest kolejka do załadunku.]
How many loading places do you have? [Ile masz miejsc załadunku?]
The cargo is not ready yet. [Ładunek nie jest jeszcze gotowy.]
I have loaded / I have unloaded … [Załadowałem / rozładowałem]
Have you unloaded yet? [Rozładowałeś już?]
I’m empty. [Jestem pusty.]

Is there a seal on the trailer? [Czy na naczepie jest plomba?]
Is your trailer loaded? [Czy twoja naczepa jest załadowana?]
I’m waiting for loading. [Czekam na załadowanie.]
How many Euro pallets have you loaded? [Ile załadowałeś euro palet?]
I have loaded 30 pallets. [Załatowałem 30 palet.]
How many straps did you use? [Ile pasów mocujących użyłeś?]
I used 10 straps. [Użyłem 10 pasów.]
Have you exchanged the euro pallets? [Czy wymieniłeś euro palety?]
Wash your truck / trailer. [Umyj swoje auto / naczepę.]
You can tank up Diesel only there. [Możesz zatankować tylko tam.]
Switch your phone on. [Włącz swój telefon.]
I’m not sure. [Nie jestem pewien.]
I need help. [Potrzebuję pomocy.]

YouTube player
Poznaj 200 ogólnych zwrotów po angielsku.
YouTube player