Czasownik ‘to be’

ODMIANA TO BE:

I am [ja jestem] → I zawsze piszemy z dużej litery, w środku zdania też
you are [ty jesteś]
he is [on jest]
she is [ona jest]
it is [ono, to jest]

we are [my jesteśmy]
you are [wy jesteście]
they are [oni są]

PRZECZENIE: dodajemy NOT po czasowniku

I am not = I’m not → apostrof (‘) zjada literki i skraca słowo
you are not = you aren’t
she is not = she isn’t
he is not = he isn’t
it is not = it isn’t
we are not = we aren’t
you are not = you aren’t
they are not = they aren’t

PYTANIE: odwracamy kolejność odmiany

am I?
are you?
is he?
is she?
is it?
are we?
are you?
are they?

TO BE + rzeczownik:

I am a teacher. [Jestem nauczycielem]
She is an architect. [Ona jest architektem]

TO BE + przymiotnik

We are hungry. [Jesteśmy głodni]
They are tired. [Oni są zmęczeni]


ZOBACZ:
⇒ Lekcja: przymiotnik
⇒ Słówka: zawody | 100 najpopularniejszych przymiotników