Liczba Mnoga

Liczbę mnogą mają tylko rzeczowniki policzalne.

  • końcówka s [większość rzeczowników]

table – tables [stół]
pen – pens [długopis]
lesson – lessons [lekcja]

  • końcówka – es [słowa zakończone na: s | ch | x | o]

bus – buses [autobus]
fox – foxes [lis]
tomato – tomatoes [pomidor]
watch – watches [zegarek]
box – boxes [pudełko]
potato – potatoes [ziemniak]

* wyjątek: photo – photos [zdjęcie]

  • końcówka – ies [w słowach zakończonych na y po spółgłosce]

baby – babies [niemowlę]
party – parties [przyjęcie]
strawberry -strawberries [truskawka]

* zobaczcie: y po samogłosce ma samo – s boy – boy

  • końcówka –ves [zmiana f na v]

wife – wives [żona]
wolf – wolves [wilk]

  • nieregularne [słówka bez reguły]

child – children [dziecko]
mouse – mice [mysz]
man – men [mężczyzna]
woman – women [kobieta]
foot – feet [stopa]
goose – geese [gęś]
tooth – teeth [ząb – zęby]
ox – oxen
[wół]
person – people [osoba – ludzie]
deer – deer [jeleń]
fish – fish [ryba]
means – means [sposób]
sheep – sheep [owca]
series – series [seria – serie]
species – species [gatunek]PRZYKŁADY:

cztery ziemniaki – four potatoes
trzynaście gęsi – thirteen geese
trzydzieści zębów – thirty teeth
dwie żony – two wives
czterdzieści kobiet – forty women
pięć myszy – five mice
trzy szklanki – three glasses
dwadzieścia wilków – twenty wolves
dwie stopy – two feet
dziesięciu mężczyzn – ten men
dwoje ludzi – two people
cztery zegarki – four watches
pięć owiec – five sheep
trzy pudełka – five boxes
jedenaście ryb – eleven fish
troje dzieci – three children
osiem truskawek – eight strawberries
dziewięć małp – nine monkeys