Liczebniki Porządkowe

1- first

2 – second
3 – third
4 – fourth
5 – fifth
6 – sixth
7 – seventh
8 – eighth
9 – ninth
10 – tenth

11 – eleventh
12 – twelfth
13 – thirteenth
14 – fourteenth
15 – fifteenth
16 – sixteenth
17 – seventeenth
18 – eighteenth
19 – nineteenth
20 – twentieth

DZIESIĄTKI

20 – twentieth
30 – thirtieth
40 – fortieth
50 – fiftieth
60 – sixtieth
70 – seventieth
80 – eightieth
90 – ninetieth

SETKI, TYSIĄCE, MILIONY

100 – one hundredth [setny]
200 – two hundredth [dwusetny]
1000 – one thousandth [tysięczny]
1 000 000 – one millionth [milionowy]

MIESZANE

21 – twenty first
33 – thirty third
45 – forty fifth
87 – eighty seventh

PRZYKŁADY:

the first of May [pierwszy maja]
the twenty first century [dwudziesty pierwszy wiek]
the fifth chapter [piąty rozdział]
the third time [trzeci raz]

his first job [jego pierwsza praca]
her fourth job interview [jej czwarta rozmowa o pracę]
our tenth anniversary [nasza dziesiąta rocznica]
their second child [ich drugie dziecko]