Rzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne Po Angielsku

Rzeczowniki policzalne w języku angielskim można policzyć na sztuki i mają liczbę mnogą:

a car [samochód]
two cars [dwa samochody]

Rzeczowniki niepoliczalne nie mają liczby mnogiej i nie można ich policzyć na sztuki, można powiedzieć ich ilość, np. trochę.

milk [mleko]
some water [trochę wody]

Owoce 

Słowo ‘fruit’ jest niepoliczalne i powinniśmy mówić ‘some fruit’ (bez s). Jeśli chcemy powiedzień konkretnie ile czego, to wymieniamy nazwami owoców: 2 bananas, 3 pears itd. Jeśli owoce są drobne np. grapes, raspberries itd., mówimy some lub kilo itd.

Warzywa

Są policzalne i mówimy ‘some vegetables’ (z s), ale też jak wymieniamy to mówimy ile czego np. 2 pumpkins, 3 peppers (uwaga: ‘pepper’ jako niepoliczalny znaczy ‘pieprz’) itd. Jeśli coś jest drobne i zazwyczaj kupujemy tego więcej to mówimy some / a kilo of np. potatoes.

Problematyczne słowa

  • lettuce [sałata] i cabbage [kapusta] – some lub a head of
  • garlic – [czosnek] some garlic lub a clove of garlic [ząbek] lub a head of garlic [główka]
  • spinach [szpinak] some spinach (bo ma drobne listki luzem)
  • bread [chleb] some bread lub a slice of bread [kromka] lub a loaf of bread [bochenek]