1. What’s your name? Jak się nazywasz? 

2. My name is Kay. Nazywam się Kay. 

3. How are you? Jak się masz? 

4. I’m fine, thanks. Dobrze, dziękuję. 

5. Where are you from? Skąd jesteś? 

6. I’m from here. Jestem stąd. 

7. Where do you live? Gdzie mieszkasz? 

8. I live in Lisbon. Mieszkam w Lizbonie. 

9. How old are you? Ile masz lat? 

10. I’m 20 years old. Mam 20 lat. 

11. Do you speak English? Mówisz po angielsku? 

12. Nice to meet you. Miło Cię poznać. 

13. What’s up? / How’s it going? / How’s everything? Co słychać? / Jak leci? 

14. What do you do? Czym się zajmujesz? 

15. I work full-time / part-time. Pracuję na pełny etat / pół etatu. 

16. I’m looking for a job. Szukam pracy. 

17. Where do you work? Gdzie pracujesz? 

18. Are you married? Jesteś żonaty / zamężna? 

19. Do you have children? / Have you got children? Masz dzieci? 

20. I like you. Lubię Cię. / Podobasz mi się. 

21. Call me next week. Zadzwoń do mnie w przyszłym tygodniu. 

22. I’ll talk to you soon. Porozmawiamy wkrótce. / Do usłyszenia. 

23. See you tomorrow. Do zobaczenia jutro. 

24. Do you know him/her? Znasz go/ją? 

25. You look great / wonderful. Wyglądasz świetnie / cudownie. 

26. What are you doing? Co robisz? 

27. I’m very busy. Jestem bardzo zajęty. 

28. What time is it? Która jest godzina? 

29. It’s too late. Jest za późno. 

30. I can’t hear you. Nie słyszę Cię.

31. Can I use your phone? Czy mogę skorzystać z Twojego telefonu? 

32. I must be off. Muszę już lecieć. 

33. Catch you later. Złapiemy się później. 

34. Do you know that…? Czy wiesz że…? 

35. I have no idea. / I haven’t got a clue. Nie mam pojęcia.

36. I miss you. Tęsknię za Tobą. 

37. I trust you. Ufam Ci. 

38. I believe you. Wierzę Ci. 

39. I’m very happy. Jestem bardzo szczęśliwy. 

40. Can I talk to you for a minute? Czy mogę z Tobą chwilę porozmawiać? 

41. Where is the nearest shop / supermarket? Gdzie jest najbliższy sklep / supermarket? 

42. Can you help me, please? Możesz mi pomóc? 

43. I’m lost. Zgubiłem się. 

44. I can’t find my wallet. Nie mogę znaleźć portfela. 

45. Please take me to the airport. Proszę mnie zawieźć na lotnisko. 

46. Please speak more slowly. Proszę mówić wolniej. 

47. I don’t understand. Nie rozumiem. 

48. Can you repeat? Możesz powtórzyć? 

49. What do you mean? Co masz na myśli? 

50. Please wait for me here. Proszę zaczekaj tu na mnie.